• ستاد پژوهش و کاربرد سلول های بنيادی

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید! خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود

نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی قرار می گیرند احتمالا بیشتر در معرض ابتلا به باکتری هایی هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد.به گزارش وب دا ،…

ادامه مطلب

هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!

ادادشت روز: 29  دي الي پنج بهمن هفته هواي پاک نامگذاري شده است ، نامگذاري نمادين اين هفته به معني آن است که به فکر آسمان شهرمان باشيم و از آن غافل نشويم .به گزارش وب دا ، اين روزها قصه آلودگي هواي شهرهاي بزرگ…

ادامه مطلب

خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان

اکنون شده وقتی طولانی‌مدت گوشی تلفن یا چادرتون را نگه داشته‌ايد، احساس کنید دستتان خواب رفته و یا سنگین شده است؟! یا صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید و حتی شب‌ها هنگام خواب، احساس سوزن‌سوزن و بي‌حس شدن دست‌ها بطوري که نتوانید براحتی دست خود…

ادامه مطلب

کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

در جديدترين رتبه بندي وب سايت دانشگاههاي جهان 4ICU دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رده دوم کشوري در ميان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.به گزارش وب دا ، در اين رتبه بندي که نتايج آن در 20 ژانويه 2014 اعلام شده است دانشگاه علوم…

ادامه مطلب
 
Persian_Category

Persian_Category

دکتر قاسمي


 
 
Dr.Ali ghasemi
 
 Personal Data:
 

Birth date: 23 Apr 1972

Home town: Mashhad

Citizenship: Iran

Nationality: Iranian

Marital status: Married with one child

Phone: +98 21 88782090

Fax: +98 21 88004140

Email address: ghasemi239[at]yahoo.com

ghasemi71352[at]gmail.com

Current position: Pediatric Hematologist Oncologist

Assistant Professor of Medicine

Mashhad University of Medical Sciences

Work address: Pediatric-Hematology-Oncology

Sheikh Hospital, Tohid square, Taheri street , Mashhad, Iran Iran

سوابق تحصيلي
  EDUCATIONS:
 

2009-2010 Course of Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Shariati Hospital

Hematology-Oncology and SCT Research Center

Tehran, Iran

2006-2009 Fellowship-Pediatric Hematology/Oncology,

Shafa Hospital, Jondishapor University of Medical sciences

Ahwaz, Iran

2000-2003 Residency-Pediatrics, Mashhad University of

Medical sciences, Mashhad, Iran

1991-1998 M.D. Faculty of Medicine,

Mashhad University of Medical Sciences Mashhad, Iran

سوابق شغلي
  PROFESSIONAL APPOINTMENTS:
 

2009-Present Assistant Professor of Medicine

Mashhad University of Medical Sciences

Pediatric, Hematology-Oncology

Sheikh Hospital
 
 
بوردهاي تخصصي
  BOARD SERTIFICATIONS:
 

2003 Iranian Board of Pediatric

 2009Iranian Board of Pediatric Hematology Oncology

Course of Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Shariati Hospital Hematology-Oncology and SCT Research CenterTehran, Iran  2009-2010. 

Course of Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Azienda Ospedaliera- Universita Di Padova, Italy 2010

 
 
مقالات منتشر شده و ارائه شده در سمينارها 
 PUBLICATIONS:
 
1)Keikhaei B, Zandian KH, Ghasemi A and Tabibi R; Iron-deficiency anemia among children in southwest Iran; Food and Nutrition Bulletin, The United Nations University, vol. 28, no. 4, 2007.

2) Vakili R, Mahmoudi M, Ghasemi A, Prevalence of thyroid auto antibodies in diabetic children and adolescents in Mashhad, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 3: 7-11. 2004, (www.IranMedex.com).

3) vakili R, Ghasemi A, A case report of Rud syndrome and rickets, Journal of Kerman university of medical sciences 2004; 1(11):61-64. (www. IranMedex. Com ).

4) Pedram M,Ghasemi A, Hiradfar A, Retinoic acid syndrome, A case report and review, Shafa Hospital- Ahwaz medical university.( submitted)

 
 
 PRENSTATIONS: 
 
1)Keikhaei B, Zandian KH, Ghasemi A, Detection of intron 22 gene inversion(common mutation) in severe hemophilia A in Khouzestan province. Changing possibilities in hemophilia, Prag,The Czech Republic, 2009.
 
2)Ghasemi A, Sfandiari N, Daneshmand S, Effect of diet on prevention of hypomagnesaemia due to cisplatin, Iranian nutrition congress of pediatrics& newborn 23-24 July 2008.

3) Ghasemi A, Keikhaei B, Association of nutritional factors in children with iron deficiency anemia in southwest of Iran, Iranian nutrition congress of pediatrics& newborn 23-24 July 2008.

4) Pedram M, Ghasemi A, Epidemiologic and statistical study in Pediatric patients with Ewing family sarcoma from 1993-2007 in Shafa Hospital, Jundishapor university of medical sciences, Ahwaz, Iran, The 3rd Sarvar Festival Children Research, Child & Future/ Hopes& Challenges, 31 Oct& 1 Nov 2007/ Mashhad- Iran.

5) Ghasemi A, Keikhaei B, khozestan province hemophilia, Symposium of new Approaches in rehabilitation of physical disabilities in special diseases.

6) Ghasemi A, Hamidieh A.A, Ghavamzade A, Hematopoietic stem cell transplantation in neurodegenerative disorders, Genetics in the 3rd millennium, 10-11 Des 2009, Medical council of Islamic republic of Iran, Tehran.

7) Ghasemi A, Pedram M, Malekaskar A, Cytogenetic study in children with acute leukemia in Shafa Hospital. The 6th SIOP Asia congress, Iran-Kish island, March 3-5 2010.
 
ساير موارد
 MEMBERSHIPS:
 
 2006-present Iranian Society of Pediatric Hematology Oncology

 2003-present Iranian Society of Pediatricians

 

 RESEARCH PROJECTS (ongoing and finished):

1) Hamidieh A.A, Ghasemi A, Evaluation of benefit and side effects of conditioning regimes in children with  severe combine immune deficiency syndrome (SCID) treatment with hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).

2) Ghasemi A, Ghasemi M, Maddah Gh, Epidemiologic and statistical studies of all kinds of cancers in Ghaem  and Omid Hospitals in Mashhad from 1992-1998, Mashhad university of medical sciences.

3) Ghasemi A, Keikhaei B, Zandian KH, Detection of intron22 gene inversion (common mutation) in severe hemophilia A in Khozestan province, Jondishapur university of medical sciences, Ahwaz, Iran

 

دکتر کراچيان


 

محل درج عکس


دکتر محمد امين کراچيان
 
kerachianMA[at]mums.ac.ir

آدرس: دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشكده پزشكي، گروه ژنتيك پزشكي
تلفن: 2237 800 0511 
نمابر: 2247 800 0511
پست الکترونيک: kerachianMA[at]mums.ac.ir
فعاليتهاي تحقيقاتي CV

سوابق تحصيلي

E D U C A T I O N

  Postdoctoral Fellowship

 Department of Human Genetics, McGill University, Montreal, Canada

 Project: Regulation of calcium-sensing receptor gene expression by cytokines (March 2010- July 2011).

  Diploma in Management

 Continuing education, Career and Management Studies, McGill University, Montreal, Canada

 (May 2009-June 2011).

  Ph.D.

 •  Department of Human Genetics, McGill University, Montreal, Canada

      Project: Molecular Pathogenesis of Osteonecrosis of the Femoral Head (ONFH) (January 2004- September 2009).

  M.D.

 •  Faculty of Medicine, Mashad University of Medical Sciences (MUMS), Mashad, Iran

 (September 1991-Feburary 1999).Internship program (March 1997- September 1998), Imam Reza    Hospital, Mashad, Iran.

 •  Project (thesis to pursue an M.D. degree): The Phytochemistry and Xanthine-like effect of Carumcopticum on isolated guinea pig tracheal chains     (September 1998-January 1999).
 

سوابق شغلي و تدریسی

  P R O F E S S I O N A L     A P P O I N T M E N T S
 • Executive VP of Stem Cell Core (2012- current): Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  
 • Director, Ghaem Genetic Diagnostic Laboratory (2011- current): Mashhad, Iran.   
 • Assistant professor (2011- current): Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • Postdoctoral Research Associate (2010- 2011): Calcium Research Laboratory, Royal Victoria Hospital, MUHC, Montreal, Canada.
 • Ph.D. Candidate (2004-2009): Department of Human Genetics, Montreal General Hospital, McGill University Health Centre, Montreal, Canada.  
 • Senior Research Assistant (2002-2003): Department of Human Genetics, Dr Geoffrey N. Hendy, Calcium Research Laboratory, Royal Victoria Hospital, MUHC, Montreal, Canada.
 • Research Assistant (1999-2001): Human Genetics Laboratory, Dr Mohammad Reza Abbaszadegan's laboratory, Avicenna Research Institute, Mashhad, Iran.
 • General Practitioner (1999-2001): with different responsibilities:  
  • Attending a Public Clinic, Iran (1999-2001)
   • Group leader of infectious diseases screening team contributing in the Iranian National Project (2000), Iran.
   • Senior member of anti-tuberculosis committee (2001), Iran.
   • School doctor (2001), Iran. 
    T E AC H I N G  E X P E R I E N C E S

    • Genetic courses such as human genetics, molecular genetics, epidemiogenetics, human genetic seminars, immunogenetics, ethics in research, immunogenetics- Faculty of Medicine, Mashhad, Iran (September 2011- current).
    • 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology workshop, Title of workshop: "Comparison of Different Cell Isolation Techniques", Mashhad, Iran. (September 2011).
    • Research Teaching Assistant - Marianopolis College, Montreal, Canada (February 2006 - August 2006, March 2007 June 2007- August 2007 and August 2008).

    مقالات منتشرشده و مقالات ارائه شده در سمينارها

      P U B L I C A T I O N S
    •  Peer -Review Publications: 
     1.Kerachian MA, Harvey EJ, Cournoyer D , Nahal A, Chow TY, Séguin C. (2011). A rat model of early stage osteonecrosis induced by glucocorticoids. The Journal of Orthopeadic Surgery and Research, Dec; 6(1):62.
     
     2. Puzhko S, Goodyer CG, Kerachian MA, Canaff L, Jüppner H, Bastepe M, Hendy GN. (2011) Parathyroid hormone signaling via Gαs is selectively inhibited by an NH2-terminally truncated Gαs: implications for pseudohypoparathyroidism. J Bone Miner Res. Oct;26(10):2473-85.
     
     3. Kerachian MA. & Séguin C. Osteonecrosis of the Femoral Head: Are any genes involved? (2011). In preparation.
     
     4. Kerachian MA. A protocol for genetic evaluations of patients and their families with osteonecrosis of the femoral head: Genetic Counseling Case (2011). In preparation.
     

     5. Kerachian MA, Cournoyer D, Harvey EJ, Bégin LR, Nahal A, Chow TY, Séguin C. (2010). New Insights in the Pathogenesis of Glucocorticoid-Induced Avascular Necrosis: Microarray Analysis of Gene Expression in a Rat Model. Arthr. Res. &Ther., June; 12 R124.

      
     6. Kerachian MA, Cournoyer D, Harvey EJ, Chow TY, Neagoe PE, Sirois MG, Séguin C. (2009) Effect of High Dose Dexamethasone on Endothelial Haemostatic Gene Expression and Neutrophil Adhesion. J Steroid Biochem. Mol. Biol. Sep;116 (3-5):127-33.
       
     7. KerachianMA, Séguin C & Harvey EJ. (2009). Glucocorticoids In Osteonecrosis of the Femoral Head: A New Understanding of the Mechanisms of Action. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Apr; 114(3. 5):121-8.
       
     8. Kerachian MA, Cournoyer D, Harvey EJ, Chow TY, Séguin C. (2007). Isolation and Characterization of Human bone derived Endothelial Cells (HBDECs). Endothelium: Journal of Endothelial Cell Research. Mar-Apr; 14(2) :115-21.
        
     9. Kerachian MA, Harvey EJ, Cournoyer D, Chow TY, Séguin C. (2006). Avascular Necrosis of the Femoral Head: The Vascular Theory. Endothelium: Journal of Endothelial Cell Research. Jul-Aug;13(4):237-44

     10. Linglart A, Mahon MJ, Kerachian MA, Berlach DM, Hendy GN, Jüppner, Bastepe M. (2006). Coding GNAS mutations leading to hormone resistance impair in vitro agonist- and cholera toxin-induced adenosine cyclic 3C5cmonophosphate formation mediated by human XLalphas. Endocrinology. May;147(5):2253-62.

              
     11. Kerachian MA &Abbaszadegan MR. (2001). Alpha-thalassemia Diagnosis. Laboratory Diagnose: 16,28-31 (in Farsi).
                           
     12. Boskabady MR & Kerachain MA. (2000). Thebronchodilatory effect of carum copticum on isolated guinea pig tracheal chain. J. Physiology & Pharmacology; 4(1):103-110.
     
    • Published Abstracts:                       
    •   for Ph.D. degree:
     17. Kerachian MA (2009). Molecular Pathogenesis of Osteonecrosis of the Femoral Head (ONFH).  Department of Human Genetics, McGill University, Montreal, Canada. (under supervision of Dr Denis Cournoyer, and Dr Chantal Séguin, Department of Oncology & Division of Haematology, Montreal General Hospital, McGill University of Health Centre, Montreal, Canada).  
    •  for MD degree: 
    1.  18. Kerachian MA (1999). The Phytochemistry and Xartthine-like effect of Carumcopticum on isolated  guinea pig tracheal chains. Faculty of Medicine, Mashad University of Medical Sciences. Mashad, Iran. (under supervision of Dr. HoseinBoskabady, Professor & Head of Department of Physiology and Dr. Mohammad Ramazani, Associate Professor, Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Mashad,  Iran.)    
    2.  
    3.                                                                         
    4.                                                  C O N F E R E N C E   C O N T R I B U T I O N
     1. Kerachian MA, Cournoyer D, Séguin C. Molecular Pathogenesis of Osteonecrosis of the Femoral Head. The first international Iranian Rheumatology conference 2011,Mashhad, Iran .
     
     2. Kerachian MA, Puzhko S, Goodyer CG, Canaff L, Jüppner H, Bastepe M, Hendy GN. Parathyroid hormone signaling via Gas is selectively inhibited by an NH2-terminally truncated Gas: implications for pseudohypoparathyroidism 2010, ASBMR Toronto.
     
     3. Harvey EJ, Séguin C, Kerachian MA, Chow TY, Coumoyer D. Vascular Etiology of Bone Diseases: Avascular necrosis. American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting, 2009, Las Vegas, USA. 
     
     4. Kerachian MA, Cournoyer D, Harvey EJ, Chow TY, Begin LR, Nahal A, Séguin C. Microanay Analysis of Gene Expression in Glucocorticoid-Induced Osteonecrosis using a Rat Model: New Insights in the Pathogenesis of Osteonecrosis. International Society of Thrombosis and Haemostasis conference 2009, Boston, USA. 
     
     5. Kerachian MA, Cournoyer D, Harvey EJ, Chow TY, Neagoe PE, Sirois MG, Séguin C. Procoagulant effect of dexamethasone in human umbilical vein endothelial cells: A potential mechanism of glucocorticoid-induced osteonecrosis. International Society of Thrombosis and Haemostasis conference 2007, Geneva Switzerland. 
     
     6. Kerachian MA, Cournoyer D, Nahal A, Harvey EJ, Chow TY, Séguin C. Apoptotic cell death in steroid-induced bone disease: A pilot study in rat. International Bone and Mineral Society meeting 2007, Montreal Canada.
      
     7. Harvey EJ, Kerachian MA, Coumoyer D, Chow TY, Séguin C. Vascular etiology of bone diseases: Avascular necrosis. International Bone and Mineral Society Meeting 2007, Montreal Canada. 
     
     8. Kerachian MA, Harvey EJ, Coumoyer D, Chow TY, Aird WC, Séguin C. Isolation and Characterization of Human bone- derived Endothelial Cells (hBDECs) for the study of vascular bone disease states. International Society of Thrombosis and Haemostasis conference 2005, Sydney, Australia.
     
     9. Kerachian MA & Hendy GN. Molecular Pathogenesis of Pseudohypoparathyroidisim. 4th Annual McGill Biomedical Graduate Conference 2004, Montreal, Canada.
     
     10. Kerachian MA & Hendy GN. GNAS1 Mutational Analysis in Pseudohypoparathyroidisim. 3rd annual McGill Biomedical Graduate Conference 2003, Montreal, Canada.
     
     11. Kerachian MA & Abbaszadegan MR. Molecular Characterization of Alpha-thalassemia Genes in an Iranian Population. The 51st Annual Meeting of the American Society of Human Genetic, 2001, San Diego, USA.
     
     12. Kerachian MA & Abbaszadegan MR. The Molecular Detection of Alpha-thalassemia. The First Congress of Biotechnology and Future 2000, Mashhad, Iran.
     
     13. Kerachian MA & Ramazani M. Photochemistry of Carumcopticum and the antimicrobial effects of its components. The Microbiology Congress, 2000, Hamedan, Iran.
     
     14. Kerachain MA & Boskabady MR. The Xanthine-like effect of   Carum copticum on isolated guinea pig tracheal chains. The 14th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology 1999, Tehran, Iran.


    ساير موارد

     

      P AT E N T S:

    •  A2M as a potential diagnostic method for steroid-induced avascular necrosis. U.S. Patent 61/300, 636; February 2, 2010.
      C E R T I F I C A T I O N S:
     
    1. Bone densitometry workshop, Mashhad University of Medical Sciences, on November 24, 2011.
                           
     2. "Learning to Teach" professional development workshop at McGill University, on November 13, 2010
                           
     3. Advanced Level of Theory Training Course on Animal Use for research and Teaching, April 19, 2010.
                           
     4. The Basic Principles of Laboratory Safety Certificate (WIT/VHS and biohazards) McGill University Research Institute, June 2006.
                           
     5. Advanced Level of Theory Training Course on Animal Use for research and Teaching, July 2004.
       
     6. Certificate of Training "Rats & Mice Practical Workshops", McGill University Animal Care Committee,  April 2004.
                           
     7. Certificate of NCBI Workshop "A Field Guide to GenBank and NCBI Molecular Biology Resources", NIH, March, 2004.
                           
     8. Certificate of Training Transportation of Dangerous Goods, Occupational Health & Safety, McGill University, 2004.
                           
     9. License in Theoretical Radiation for Laboratories Occupational Health & Safety, McGill University, March 2002.
                           
     10. Certificate of Service Obligation Status Service for physicians and paramedical personnel, Health Center  No.1, Mashhad, Iran, March 1999- March 2001.

     

      A W A R D S:

     
    1. Selected Fellow of the Fourth Fellow Forum on Metabolic Bone Diseases, Toronto, Canada, 2010.
     

    2. Basic Sciences Scholarship, The Ministry of Health and Medical Education of Iran (2002-2005).

     

       M E M B E R S H I P   I N   S C I E N T I F I C   S O C I E T I E S:

                           
    1. American Society of Human Genetics, 2001-2002

                                     

    2. Canadian Society of Biochemistry and Molecular Biology, 2007-2011


                                 3. American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2010-2011

     

      C O M P U T E R L I T E R A C Y:

     
    · Proficient in Microsoft Office, MS Project.

     

     

    دكتر خواجه احمدي


     

    محل درج عکس

    دكتر سعيده خواجه احمدي
     
    KhajehahmadiS[at]mums.ac.ir
    آدرس: دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشكده دندانپزشكي، پژوهشكده علوم دنداني
    تلفن: 05118829501
    نمابر: 05118829500
    پست الکترونيک: KhajehahmadiS[at]mums.ac.ir
    فعاليتهاي تحقيقاتي CV

    سوابق شغلي

      PROFESSIONAL APPOINTMENTS: 
     
      Assistant Professor of Oral and Maxillofacial Pathology,Dental Research Centre- Oral and  Maxillofacial Disease Research Centre- stem cell center, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
     
     

    مقالات منتشرشده و ارائه شده در سمينارها

      PUBLICATIONS:
     

      Rahpeyma A, Khajeh Ahmadi S, Hosseini VR, Azimi H. Bilateral pediculated palatal connective tissue flap for coverage of the large bone graft in anterior maxillary region. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2012;3(24):58-62.

     
      Rahpeyma A ,saghravanian N,Khajeh ahmadi S.osteolipoma in the floor of the mouth: report of a case. Indian Jurnal of Dental Education.2009;2(3):29-33.
     
      Rapeyma A, JafarianAH, Khajeh Ahmadi S, Sarabadani JA. Schwannoma of the Soft Palate in a Child: Histological andImmunohistochemical Features and Surgical Method. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2012; 24(2):95-99.
     
      Saghafi SH, Salehinejad J, Rahpeyma A, Mahmoodabadi RZ, Khageh Ahmadi S. Intraosseous Ancient Schwannomaof the Mandible: A Case Report Iranian Journal of Pathology .2011;6 (2): 101- 105.
     
      Salehinejad J,  Vaezi T,Mahmoodabadi RZ, Saghafi SH, Rahpeyma A, Khageh Ahmadi S. Malignant TritonTumor  of mandibular.The Iranian Journal of Otorhinolaryngology  2009;21(55):45-49.
     
      Mahdavishahri N, Yarjanli Z, Matin MM,   Fereidoni M, Banihashem  Rad SA, Khajeh Ahmadi S. Investigating the effect of gingival tissue as a natural scaffold on attachment and differentiation of rat’s bone marrow mesenchymal stem cells towards keratinocytes. Iranian Journal of Basic Medical Sciences.2012: under press.
     

      Mohtasham N, Babakoohi S, Montaser-Kouhsari L, Memar B, Salehinejad J, Rahpeyma A, Khageh-Ahmady S, Marouzi P, Firooz A, Pazoki-Toroudi H, Anvari K. The expression of heat shock proteins 27 and 105 in squamous cell carcinoma of the tongue and relationship with clinicopathological index. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(6):e730-735.

     
      Mahdavishahri N, Matin MM , Fereidoni M ,Bahrami AR,Khajehahmadi S, Yarjanli Z ,Naderi S.Comparison  of induction of Bone marrow mesenchymal Stem cell and blastema  behaviors in in three-dimensional scaffold of human periodontal tissue in vitro.Juornal of cell and tissue. Under press.
     
      Sarabadani  J, Ahanbariha M, Khajeh Ahmadi S.consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnosis of Oral Soft Tissue Exophytic lesions. JODDD.2009; 3( 3 ):86-89.
     
      Mohtasham N, Rahpeyma A, Khageh Ahmadi S, Merati M. Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical features. Journal of Dental Materials and Techniques .2012;1(1):49-38.
     
      Sarabadani  J ,pakfetrat A, Khajeh Ahmadi S.The evaluation of the dental therapeutic needs in sulfur mustard veterans referred from medical toxicology Center of Imam Reza hospital to oral medicine department, Mashhad Dental School of Mashhad University, Iran, 2009.Iranian Journal of War and Public Health Accepted
     
      Khajeh Ahmadi S. Rahpeyma A,Ahrari F, Farhadi F. Introduction of new surgical- orthodontic elastic. JODDD. Accepted
     
      Ghodsi Z, Mahdavi Shahri N, Khajeh Ahmadi S. Quantitative and Qualitative Study of Dermatoglyphic Patterns in Albinism. Maxwell Scientific Organization, 2012 .Accepted.

     

      poster presentation:

     

    title

     

    year

     

    adverse reactions after bone wax application in surgically created bone cavity

    VI international congress of Iranian Society of Oral & Maxillo Facial Surgeons (Tehran- Iran)

    2010

    poster presentation

    treatment of sagital fracture of maxilla with over mucosal plating

    VI international congress of Iranian Society of Oral & Maxillo Facial Surgeons (Tehran- Iran)

    2010

    poster presentation

    experience with submental flap in intraoral Reconstraction

    VI international congress of Iranian Society of Oral & Maxillo Facial Surgeons (Tehran- Iran)

    2010

    poster presentation

    heat shock protein 27 , 105 expressions in oral tongue squamous cell carcinoma and their clinicopathological characteristics by in munohistochemistry

    35th ESMO Congress – Milan Italia

    2010

    poster presentation

    Simulation implant placement and sinus lift in sever pneumatized maxillary ridge.

    The 11th annual meeting of the Iranian Academy of Periodontologic(IAP)

    2011

    poster presentation

    Sever osteolysis of the mandible and total condylosis in progressive systemic sclerosis.

    The 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rhaumatology Congress of Iran (Program Code: 1104612, Organization Code: MUMS; 21111).

    2011

    poster presentation

    Case report of sphenoid sinus hyperpnematization: CT scan and orthopantomo findings.

     

     

    The 4th congress Iranian association of oral and maxillofacialradiology

    2011

    poster presentation

    Puknodusostosis: 50 years cross sectional radiographic follow up of a patient.

     

    The 4th congress Iranian association of oral and maxillofacialradiology

    2011

    poster presentation

    Correlation between maxillary sinus lateral wall thickness and dental status with special look at open sinus lift surgery.

     

    The 4th congress Iranian association of oral and maxillofacialradiology

    2011

    poster presentation

    Side effect of bone wax application in surgery 

    The first annual meeting of dental material

    2011

    poster presentation

    evaluation of surgical- orthodontic elastic.

    The first annual meeting of dental material

    2011

    poster presentation

     

    ساير موارد

     

     Proposal:

    Comparative evaluation of implant fixture length in open sinus lifts procedure simultaneously with delayed placement: a retrospective study

    Determination distance of inferior  labii artery to vermillion border of lower lip on fresh cadaver.

    Determination of Lateral Maxillary Sinus wall Thickness in the Posterior Maxilla using Cone Beam CT.

    Comparison evaluation of the force and tensile properties of elastic made of silicone coated  natural  latex (SCNL) with the 3/16- inch elastics in the initial state and simulated oral environment

    Evaluation of vitality of the intact teeth anterior to the mental foramen following incisive nerve transection of inferior alveolar nerve transposition

    Repair of alveolar cleft defects with mesenchymal stem cells and platelet derived growth factors and VIP-CT Flap

    Histological investigation of the interactions between msenchymal stem cells and natural 3D schneiderian membrane invitro.

    Immunohistochemical study of mast cells in periapical inflammatory lesion(cyst and granuloma) by CD117(C-KIT).

    Evaluation of invitro low level LASER treatment effect on the human gingival fibroblasts (HFG3-P1 53 cell line) proliferation and function 

     

      WORKSHOP

    1) FIRST WORKSHOP OF "TISSUE ENGINEERING IN DENTISTRY"DENTAL SCHOOL OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENE, FROM 22-23 SEPTEMBER 2011.

    2)2ed Work shop of tissue engineering in bone using mesenchymal stem cell. 2011. Royan institute

    3)8th Work shop of Embryonic stem cell 2011. Royan institute

    4)3th Work shop of Flow Cytometry and cell separation techniques. (MACS,FACS).2011. Royan institute

     

    كميته اموزشي

     

     
     
     
    كميته آموزشي
     
     
             
        مسئول كميته آموزشي: دكتر لیلا اعتماد 
     
      

         وظايف كميته آموزشي:

    •  همكاري با دبير اجرايي در برگزاري كنفرانس ها يا سمينارهاي علمي در سطوح مختلف (اساتيد،محققين و دانشجويان).
    • تهيه پوستر، بروشور، پمفلت و جزوات آموزشي در سطوح مختلف (دانشجويان، اساتيد/ تخصصي) در رابطه با سلولهاي بنيادي وهمكاري با ساير مراكز. 
    • تهيه مطالب آموزشي براي ارائه در سايت ستاد و ارائه راهكارهاي تشويقي (مثلاً طرح سوال با جايزه) جهت خواندن مطالب.
    • شناسايي فعاليت هاي نوين آموزشي مراكز تحقيقاتي/ آموزشي/ درماني/ دانشگاهي و اطلاع رساني عمومي اين فعاليت ها (از  طرق سايت ستاد).
    • در صورت لزوم معرفي علاقمندان جهت آموزش در مراكز معتبر داخل و خارج كشور.
    • همكاري با ساير كميته هاي ستاد در پيشبرد اهداف ستاد.

     

            

              

    كميته پژوهشي

     

     
     
     
     
    كميته پژوهشي
     
           
            
     
               
       مسئول کميته: دکتر سعیده خواجه احمدی
     
       وظايف كميته تخصصي پژوهشي:
    • تشکيل واحد نظارت بر طرحهاي مرتبط با باليني
    • ارائه طرح هاي جديد و تدوين اولويت هاي ستاد
    • مشاركت اعضاء هيئت علمي رشته هاي مختلف در جلسات كميته
    • تعيين معيارهاي پژوهش برتر و اجراي سياست هاي تشويقي براي محققين
    • شناسايي ساير مراكز پژوهشي مرتبط در دانشگاه يا دانشگاههاي مجاور
    • برقراري ارتباط فعال ساير مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كشور در قالب طرح ها يا سمينارهاي مشترك
    • اولويت بندي، هدايت و تسهيل و نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با سلولهاي بنيادي دانشگاه
           
                 
           
            اعضاي شوراي پژوهشي:
        
            
             دکتر سعيده خواجه احمدي
     
            دکتر ابولفضل خواجوی راد
     
            دکتر احمدشاه فرهت
     
            دکتر علي قاسمي
     
            دکتر جلیل توکل افشار
     
            دکتر کاظم قدسی
     
            دکتر محمود محمودي
     
            دکتر محمدرضا کرامتی
     
            دکتر محمدامین کراچیان
     
            دکتر زهرا طیرانی نجاران
     
            دکتر سید علی بنی هاشم راد
     
            دکتر داریوش حویدی علمداری
     
            دکتر رضا کاظمی اسکویی
     
            دکتر مهران غلامین
     
            دکتر لیلا اعتماد
     
            دکتر الهه مهدی پور 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

    بازديدكنندگان

    امروز: 51
    ديروز:130
    اين هفته: 181
    هفته‌ي گذشته: 433
    اين ماه: 1075
    ماه گذشته: 823
    افراد آنلاين:1
    اعضا ی آنلاین : 0
    مهمان آنلاین : 1

    اوقات شرعی

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
    تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.